38

Názvy nerostů a hornin

Najdi v tajence názvy těchto nerostů a hornin: žula, křemen, živec, slída, sůl, vápenec, čedič, písek, uhlí.

Hledej zleva doprava a zhora dolů. Zbylá písmena napiš do řádky a přečti větu.

v

 y

 p

 u

 ž

 u

 í

 v

 s

 l

 í

 d

 a

 h

 ž

 á

 ů

 m

 s

 e

 n

 l

 i

 e

 l

 r

 e

 o

 s

 í

 v

 t

 y

 a

 k

 ř

 e

 m

 e

 n

 ž

 u

 l

 a

 h

 o

 c

 r

 č

 e

 d

 i

 č

 n

 i

 n

 v

 á

 p

 e

 n

 e

 c

 y

Věta: