30

Vyjádři jiným výrazem

Vyjádři jiným výrazem následující slova tak, aby se výraz vešel do naznačené tajenky a aby obsahoval slovo vzduch.

Střelná zbraň

Dopravní prostředek lehčí než vzduch nebo řiditelný balón

Slouží k větrání uzavřených prostor, zajišťuje přívod a odvod vzduchu na základě tlaku

Vakuum