31

Vzduch

Doplň do vět slova příbuzná ke slovu VZDUCH, urči jejich slovní druhy, slovní druh napiš do závorky za větu.

Nabídka slov: Vzdušný, vzduchotěsná, vzducholoď, vzdušně, vzduchová

Byt vymalovaný bílou barvou působí čistě a ()

Nad loukou se vytvořil vír a zvedl listí do výšky. ()

Potápěči se porouchala hadice a musel se rychle vynořit nad hladinu.()

Budova je a chráněná proti vlhkosti. ()

Řiditelnému balónu se říká ()