67

Napiš scénku podle následujících obrázků

Co vyjadřujíjí tyto obrázky?
Brali lidé při tomto jednání v úvahu souvislosti lesa s okolím?
Jaké důsledky takové jednání má?

Pokus se vyjádřit tento příběh lesa dramatickou scénkou – napište ve třídě společně  vyprávění o této příhodě, určete jednající  osoby a scénku sehrajte ve škole i pro rodiče.


11