20

Jak žije rostlina?

Připravte si ve skupinkách jednoduchou scénku týkající se průběhu  života rostliny. 

Nejprve si  vybranou rostlinu pojmenujte a uvědomte si, kde žije, potom  nakreslete na papír jednotlivé hlavní etapy jejího života a potom je ostatním – vašim posluchačům – vtipně popište; můžete přitom zvolit i písničku.


11