47

Péče o půdu.

Zahrajte si scénku na téma : Jak zemědělci pečují o pole. Ve scénce vysvětlete, proč je důležitá pečlivá a nelehká práce zemědělce – využijte i své znalosti z přírodovědy.

Zvolte několik zemědělců i osob s různými názory, napište stručně jejich role,  vytvořte scénku a zahrajte si ji. Potom si udělejte průzkum, se kterými názory  diváci souhlasí a proč.


11