6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

liška obecná
ropucha obecná
prase divoké
ještěrka obecná
kos černý
štika obecná
zajíc polní
kachna divoká
káně lesní
myš domácí
kapr obecný
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

rak říční
bělásek zelný
veš dětská
žížala obecná
hlemýžď zahradní
moucha domácí
mravenec lesní
hmyz
ostatní