64

Která slova lidé často používají

Přiřaď obrázky pod odpovídající slova.

dřevo
kniha
papír
přírodní zdroj
surovina
výrobek

Přiřaď také pod tato slova odpovídající obrazky.

písek
džbán
sklovina
výrobek
surovina
přírodní zdroj