63

Z čeho jsou různé věci ? 

Přiřaď k názvům přírodních zdrojů obrázky věcí, které se z nich vyrábějí.

kniha
sklenice
benzínem (v kanystru)
dřevo
písek
ropa