54

Čím měříme ?

Poznej a přiřaď k veličinám odpovídající měřidla:

odměrný válec
hodiny
teploměr
váha
metr
délka
čas
teplota
objem
hmotnost