1

Vzdálenost mezi dvěma body se označuje jako délka

Zjišťujeme ji tak, že zjištěnou délku porovnáváme s dohodnutou jednotkou délky.

 

Základní dohodnutá a nyní nejpoužívanější jednotka k měření délky  je  metr1 m.

Měřidlo, na kterém je vyznačen jeden metr, je uloženo v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy v Paříži.