1

Přírodní zdroje využívá k získávání energie i různých surovin pro výrobu mnoha výrobků. Některé přírodní zdroje jako nerosty, horniny a fosilní paliva, jsou neobnovitelné.  Když se ze země vyčerpají, už nové nevznikají.

Obnovitelné přírodní zdroje jsou:

vzduch – jeho složení: 
např. ze vzduchu se stále spotřebovává kyslík tím, že ho organismy využívají k dýchání a že je potřebný ke spalování a naopak rostliny ho do ovzduší uvolňují při  fotosyntéze;

voda
stále se  vypařuje a následně vytváří různé dešťové srážky;

organismy
stále někteří umírají a jiní naopak rozmnožováním vznikají,

půda
stále ji na některých místech ničí eroze – ale za dlouho – v průběhu okolo 100 let – se vytváří nová půda.

Přírodní zdroje využívá k získávání energie i různých surovin pro výrobu mnoha výrobků. Některé přírodní zdroje jako nerosty, horniny a fosilní paliva, jsou neobnovitelné. Když se ze země vyčerpají, už nové nevznikají.

Obnovitelné přírodní zdroje jsou

vzduch (jeho složení): např. ze vzduchu se stále spotřebovává kyslík tím, že ho organismy využívají k dýchání a že je potřebný ke spalování a naopak rostliny ho do ovzduší uvolňují při fotosyntéze;

voda:  stále se  vypařuje a následně vytváří různé dešťové srážky;

organismy:  stále někteří umírají a jiní naopak rozmnožováním vznikají,

půda: stále ji na některých místech ničí eroze, ale za dlouho. V průběhu okolo 100 let se vytváří nová půda.

10