1

Na rozdíl od ostatních živočichů však člověk přírodu využívá jinak. Potravu získává podle svých potřeb, zdomácnil (domestikoval) různé živočichy, stále přírodu mění  a využívá různé přírodní zdroje obnovitelné i neobnovitelné pro výrobu věcí, které vymyslel a vytváří.

Změny prostředí souvisí se změnami ve způsobu života lidí.

Lidé dlouho získávali potravu hlavně sběrem a lovem.  Při lovu již před mnoha tisíci lety  začali využívat psa a měnit jeho vlastnosti. Později začali chovat ve své blízkosti mnoho dalších zvířat a měnili některé jejich zvyky. Tomu se říká zdomácňování zvířat.

Také již  před více než 5 000 lety si lidé uvědomovali, že je výhodné mít zásoby pro nepříznivé počasí i roční období a začali postupně na různých místech světa krajinu odlesňovat, zakládat pole a pěstovat rostliny. Stali se zemědělci.

Budovali si obydlí, později vesnice, silnice a města a teprve v nedávné době začali stavět i různé továrny a další zařízení.

10