1

Dohodnuté měřidlo o hmotnosti jeden kg je rovněž uloženo v Paříži.

Často se používá jednotka 1000krát menší – jeden gram – 1 g.

V minulosti se také používaly jiné různé jednotky, jako např. libra – přibližně polovina kg, apod.

Váhy k měření hmotnosti jsou různé – jiné jsou k měření hmotnosti nákladních aut – a jiné ke zjišťování hmotnosti velmi malých věcí.

 

Obr. různých vah

10