7

Přiřaď popisky fází oběhu vody v přírodě do obrázku

Srážky
Kondenzace par
Vypařování z pevniny
Vypařování z vody
Vsakování
Povrchový tok
Podpovrchový tok