1

Přiřaď, co k sobě patří

Déšť
Řeka
Jezero
Studna
Voda povrchová
Voda tekoucí
Voda stojatá
Voda podzemní

10