1

Voda je látka, která je v různých podobách součástí neživé i živé přírody .

Mění skupenství v závislosti na teplotě prostředí.

Kapalná voda tuhne v led při teplotě 0 0 C. Led má větší objem než kapalná voda.

Voda se vypařuje za každé teploty, ale za vyšší teploty se vypařuje rychleji.

Čím větší je plocha, z níž se voda vypařuje, tím více vodní páry vzniká.

10