L

Vzduch

Všude kolem nás je vzduch.  Je to látka, kterou nevidíme, ale cítíme její pohyb a   můžeme zjišťovat  její vlastnosti.

 

Vzduch je bezbarvý plyn.  Nemá stálý tvar, ani objem – je v celém prostoru kolem nás.  Můžeme ho pouze do nějakého obalu uzavřít – např. do skleničky, do nafukovacího míče, do pneumatiky. Do obalů obvykle vpravujeme  neboli natlačujeme více vzduchu, než je kolem nás.  Když obal otevřeme, vzduch uniká.

Říkáme, že vzduch je v různých obalech pod tlakem.

 

Vzduch tvoří různé části – různé plyny. Jeden z nich – kyslík - podporuje hoření, ostatní nikoliv.

Lidé už před mnoha lety zjistili, které  další plyny jsou součástí vzduchu a  v jakém jsou poměru.

 

1

Všude kolem nás je vzduch.  Je to látka, kterou nevidíme, ale cítíme její pohyb a   můžeme zjišťovat  její vlastnosti.

 

Vzduch je bezbarvý plyn.  Nemá stálý tvar, ani objem – je v celém prostoru kolem nás.  Můžeme ho pouze do nějakého obalu uzavřít – např. do skleničky, do nafukovacího míče, do pneumatiky. Do obalů obvykle vpravujeme  neboli natlačujeme více vzduchu, než je kolem nás.  Když obal otevřeme, vzduch uniká.

Říkáme, že vzduch je v různých obalech pod tlakem.

 

Vzduch tvoří různé části – různé plyny. Jeden z nich – kyslík - podporuje hoření, ostatní nikoliv.

Lidé už před mnoha lety zjistili, které  další plyny jsou součástí vzduchu a  v jakém jsou poměru.

 

2

K hoření a k dýchání nejen člověka, ale i všech živočichů a rostlin, je potřebný kyslík.

Při hoření a při dýchání se uvolňuje oxid uhličitý

Největší část objemu vzduchu tvoří plyn, který hoření nepodporuje – dusík.

Menší část vzduchu tvoří kyslík a oxidu uhličitého je ve vzduchu nepatrné množství.

Ve vzduchu bývá obsaženo také různé množství vodních par. Vodní páry se do vzduchu dostávají při vypařování vody.

 

3

Vzduch má jako každá látka určitou hmotnost a určitou teplotu podle podmínek v okolním prostředí. Vzduch se ohřívá od teplého povrchu a jeho teplota se snižuje ve vzdálenosti od něho.  Hmotnost ohřátého vzduchu je menší, než studeného vuduchu.

Vzduch ohřátý od povrchu země proudí nahoru, postupně se ochlazuje a klesá opět dolů. Tak v přírodě vzniká vítr.

Vzduch proudí různou rychlostí a jeho pohyb se stále velmi složitě mění.

4

Téměř neznatelný  pohyb vzduchu  se označuje jako vánek, naopak  velmi rychlý pohyb větru jevichřice.

Vítr je v přírodě velmi důležitý. Přenáší mraky, je důležitý pro roznášení pylu některých rostlin (např. trav), a tak pro vytváření jejich semen. Způsobuje však také rychlé šíření požárů.