1

Prověď pokus

 

Připrav si na velkou mísu hromádku písku a postupně na ni lej vodu. Nejprve lej vodu pomalu a potom rychle více vody.

Oprav hromadu písku a znovu na ni postupně lej vodu

Nejprve z malé výšky, potom postupně z větší výšky. Vyvoď závěr a doplň souvětí:

 

Voda působí na písek tím více, čím teče,
čím je vody
a čím teče z výšky.

11