L

TEPLOTA

Někdy je nám teplo, jindy zima,  používáme studenou nebo teplou vodu, občas máme zvýšenou teplotu.  Říkáme, že věci, látky i živé bytosti mají různou teplotu.

Teplotu měříme teploměrem. Provnáváme teplotu s dohodnutou jednotkou teploty. Je to nejčastěji stupeň Celsiúv – o C.