34

Metodický pokyn = učitel

 

Tematické zařazení experimentu

  • teplota varu
  • skupenské teplo varu

Cíl experimentu

  • Cílem tohoto experimentu je ozřejmit si děje nastávající při varu kapaliny.

Poznámky k realizaci experimentu

  • Když ve vodě rozpustíme sůl, začne její teplota varu stoupat. (=přidáním 1 g soli na 1 litr vody se zvyšuje teplota varu o cca 1 ° C). Je to proto, že na uvedení velkých molekul vytvořených ze soli a vody do dostatečně rychlého pohybu je třeba více tepla. Výsledkem tohoto procesu je, že bod varu slané vody je vyšší než u čisté vody.
  • Experiment není časově náročný, jeho délka závisí na množství kapaliny a množství rozpuštěné soli. Není vhodné použít příliš velké množství soli, aby teplota varu nebyla velmi vysoká a nedošlo k překročení rozsahu senzoru. Teplotní senzor se musí umístit tak, aby se nedotýkal dna nádoby.

Závěry z experimentu

  • Realizací experimentu by měly žáci dospět k závěru, že pokud se do destilované vody přidá sůl, zvýší se její teplota varu. Čím více soli se přidá, tím se teplota varu více zvýší.

Žákovské aktivity

 

Souvislost se životem, přírodou a praxí

  • Každý dobrý šéfkuchař dává sůl do vody dříve, než začne vařit. Jídlo se prý pak uvaří rychleji. Je to opravdu pravda? Ovlivňuje sůl nějak teplotu varu vody?
  • Při vaření se vždy dává sůl do vody ještě před tím, než voda začne vřít. Pokud by se sůl dala do vody těsně pod bodem varu, nebo když už vře, pozorovali bychom prudké vzkypění vody. Tento jev vzniká proto, že padající krystalky soli slouží jako jádra, na kterých se přehřátá voda mění na páru. Množství bublinek proto po osolené horké vody valí s velkým hlukem z hrnce ven.
  • Pokud dáme do vody sůl, teplota varu se zvýší. Voda tedy začne vřít později, ale jídlo bude i tak hotové rychleji, protože se vaří při vyšší teplotě.
  • Na zvýšení teploty varu se používá i tzv. tlakový hrnec. Když zahříváme jeho obsah, zvyšuje se v něm tlak a jídlo se vaří při vyšší teplotě.