83

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • radioaktivní zářič beta (1)
 • kovové absorpční fólie tloušťky 0,03 - 0,05 mm (2)
 • senzor pro detekci radioaktivního záření (3)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Zářič umístěte do těsné blízkosti koncového okénka senzoru. Pro manipulaci s radioaktivním zářičem používejte pinzetu.
 • Připravte počítačový program pro vkládání počtu fólií prostřednictvím klávesnice počítače.
 • Hodnotu intenzity radioaktivního záření pro výchozí polohu zářiče (zářič se nachází v těsné blízkosti senzoru) zaznamenejte stisknutím příslušné klávesy.
 • Mezi zářič a senzor postupně vkládejte jednotlivé fólie a pro každou z nich zaznamenejte hodnotu intenzity radioaktivního záření stiskem příslušné klávesy.
 • Měření ukončete, když je intenzita radioaktivního záření nulová.

 

 

Zpracování naměřených dat:

 • Zobrazte závislost intenzity radioaktivního záření od počtu absorpčních fólií vkládaných mezi zářič a senzor v podobě tabulky a grafu.
 • Nahraďte naměřenou závislost vhodnou matematickou funkcí.
 • Grafické závislosti vytiskněte.
 • Určete tloušťku materiálu použitých fólií potřebnou na pohlcení záření beta daného zářiče.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Co znázorňuje graf získaný z experimentálních údajů?
 • Jaká matematická funkce odpovídá získané grafické závislosti?
 • Proč klesá intenzita radioaktivního záření beta s rostoucí tloušťkou absorpční vrstvy?

 

Náměty na další aktivity:

 • Měření proveďte s různými druhy radioaktivních zářičů beta a s různými absorpčními materiály. Porovnejte výsledky.

 

Úkoly:

 • Proč na pohlcení záření beta musíme použít několik milimetrovou vrstvu hliníku a na pohlcení záření alfa nám postačí list papíru?
 • Jaké dva typy záření beta znáte? Zapište tyto přeměny rovnicí.
 • Jód (A = 135, Z = 53) se emitováním elektronu promění na xenon. Zapište tuto přeměnu rovnicí. Určete hodnotu nukleonové a protonového čísla vzniklého prvku. Jaké záření beta se emituje při této přeměně?
 • Jak se mění nukleonové a protonové číslo při b- přeměně?
 • Napište rovnici beta přeměny kryptonu (A = 90, Z = 36).