39

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor 2x
 • dvě kádinky s různým objemem

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Naplňte obě kádinky vodou.
 • Vodu v menší kádince zahřejte.
 • Menší kádinku vložte do větší.
 • Do obou kádinek vložte teplotní senzory a zaznamenávejte teplotní změny v kádinkách.
 • Zkuste předpovědět, jak se bude měnit teplota vody v kádinkách.

Zpracování naměřených dat:

 • Porovnejte teplotní křivky, které jste získali, a zkuste vysvětlit jejich průběh.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Co můžete říci o změnách teploty vody v menší kádince?
 • Jak se měnila teplota vody ve větší kádince?
 • Jaká byla výsledná teplota systému?
 • Jak se tento výsledek shoduje s vaší předpovědí?
 • Můžeme pouze na základě počátečních teplot předpovědět, jaká bude výsledná teplota systému?