57

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • světelný senzor

Jak budete postupovat:

 • Najděte si místo (=na balkoně apod.), kde budete moci uskutečnit dlouhodobé měření venkovní intenzity světla.
 • Kontaktujte se žáky z jiných zemí a dohodněte se na simultánním měření.
 • Sestavte měřicí aparaturu a zajistěte, aby byla chráněna před deštěm a jinými možnými nepříznivými vlivy.
 • Zaznamenejte hodnoty světelné intenzity během sjednaného období, např. v průběhu sedmi dnů.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Popište, jak se intenzita světla v průběhu měření měnila.
 • Najděte časy východu a západu Slunce pro každý den.
 • Vypočítejte průměrnou délku dne ve sledovaném období.
 • Porovnejte své výsledky s výsledky žáků z jiné země.
 • Pokud máte dostatečné množství údajů, porovnejte výsledky získané na místech různé šířky v různých ročních obdobích.
 • S využitím časů západu a východu Slunce vypočítejte délku slunečného dne pro danou zeměpisnou šířku a roční období.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Kdy ráno svítá?
 • Kdy se stmívá?
 • Kdy je intenzita světla největší?
 • Jak se v průběhu sledovaného období měnila délka dne? Zkracovala se nebo prodlužovala?
 • Je časový interval od jednoho východu Slunce k dalšímu východu Slunce vždy stejný?
 • Můžete udělat nějaký závěr z porovnání získaných dat?

 

Náměty na další aktivity:

 • Porovnejte získaná data s údaji naměřenými během zatmění Slunce v roce …..