64

Metodický pokyn = učitel

 

 

Tematické zařazení experimentu

  • elektromagnetické záření a jeho spektrum
  • infračervené záření
  • periodické děje

Cíl experimentu

  • Cílem experimentu je najít a analyzovat časovou závislost intenzity vyzařování pro různá tlačítka dálkového ovladače televizoru.

Poznámky k realizaci experimentu

  • Senzor pro detekci infračerveného záření je třeba umístit do těsné blízkosti infračervené diody dálkového ovladače.
  • Doba měření musí být velmi krátká.

Závěry z experimentu

  • Časový průběh intenzity vyzařování pro jednotlivá tlačítka dálkového ovladače televizoru je periodický děj. Z naměřené závislosti je možné určit periodu a frekvenci intenzity vyzařování a porovnat. Tyto veličiny se při realizovaném měření pro jednotlivá tlačítka nebudou lišit. Identifikaci a rozlišení signálu jednotlivých tlačítek umožňují rozdílné hodnoty velikosti intenzity vyzařování pro různá tlačítka dálkového ovladače.

Souvislost se životem, přírodou a praxí

  • Přenos signálu a informací prostřednictvím infračerveného záření se v současnosti uplatňuje kromě dálkových ovladačů v mnoha jiných technických zařízeních pro bezdrátové připojení a komunikaci. Typickým příkladem využití takového způsobu připojení jsou různé periferie počítačů jako myš, klávesnice nebo tiskárna resp. připojení počítače k internetu.