63

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • dálkový ovladač
 • senzor pro detekci infračerveného záření

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Senzor pro detekci infračerveného záření umístěte do těsné blízkosti infračervené diody dálkového ovladače
 • Stiskněte jedno z tlačítek dálkového ovladače.
 • Spusťte měření a po jeho skončení uložte naměřené údaje.
 • Měření opakujte pro další tlačítka dálkového ovladače.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Zobrazte grafy časové závislosti intenzity vyzařování pro jednotlivá tlačítka.
 • Zjistěte periody intenzity vyzařování pro jednotlivá tlačítka. Z těchto údajů vypočítejte frekvence.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Jaké jsou hodnoty frekvence intenzity vyzařování pro jednotlivá tlačítka?
 • Jaké jsou velikosti hodnot intenzity vyzařování pro jednotlivá tlačítka?
 • Porovnejte frekvence a velikosti hodnot intenzity vyzařování navzájem.

 

Náměty na další aktivity:

 • Měření proveďte pro různá tlačítka různých typů dálkových ovladačů. Navzájem porovnejte výsledky.

 

Úkoly:

 • Může signál pro jedno tlačítko dálkového ovladače obsahovat více pokynů a instrukcí pro zařízení, které přijímá signál?