89

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

  • teplotní senzor 2x (1)
  • dvě láhve různého objemu vyrobené z téhož materiálu (2)

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

  • Opatrně nalijte horkou vodu do dvou lahví z téhož materiálu, ale s různým objemem.
  • Do obou lahví vložte teplotní senzory a zaznamenávejte změny teploty v lahvích během 20 minut. Počáteční teploty vody v obou lahvích musí být stejné.

 

Zpracování naměřených dat:

  • Pokuste se vysvětlit naměřené křivky.
  • Vypočtěte přibližně povrchy obou lahví, porovnejte jejich poměr s poměrem naměřených teplotních změn.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

  • Je nějaká souvislost mezi vypočteným poměrem povrchů obou lahví a poměrem naměřených změn teploty?
  • Proč se za chladného počasí někteří živočichové svinou do klubíčka?

 

Náměty na další aktivity:

  • Porovnejte povrch těla vysoké hubené osoby s obézní nízkou. Při výpočtu povrchů můžete použít malý "zlepšovák": Obě osoby nejdříve obalte novinovým papírem a pak už snadno dokážete vypočítat obsah použitého papíru. Která z těchto dvou osob si teplo udržuje snadněji?
  • Uvařte ve vodě brambory různé velikosti a porovnejte rychlost jejich ochlazování.