55

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme

 • rostlinu
 • umělohmotnou láhev nebo větší igelitový sáček s objemem okolo 5 dm3 (2)
 • senzor pro měření koncentrace kyslíku (3)
 • lampu se 100 až 150 W žárovkou nebo sluneční světlo (4)

Schéma experimentu

Jak budete postupovat

 • Rostlinu spolu se senzorem pro měření kyslíku vzduchotěsně uzavřete v průhledné umělohmotné lahvi nebo v igelitovém sáčku.
 • Spusťte měření závislosti koncentrace kyslíku na čase. Minimální interval měření je alespoň 30 - 60 min.

 

Zpracování naměřených dat

 • Porovnejte množství kyslíku na začátku a na konci experimentu.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami

 • Jak se změnila koncentrace kyslíku během experimentu?
 • Měnila se koncentrace kyslíku, jestliže byla rostlina ponechána ve tmě? Je fotosyntéza jediným procesem, který můžeme v takovém uzavřeném systému pozorovat?
 • Pokuste se odpovědět na tyto otázky a odpovědi konzultujte s vaším učitelem.

 

Náměty na další aktivity

 • Experiment můžete realizovat v různých časových intervalech. Pokuste se rostlinu ponechat jednu hodinu ve tmě a potom vystavit světlu, případně nechte experiment probíhat několik dní. Pak budete moci porovnat koncentrace kyslíku během jasného a zamračeného počasí. V takovém případě je výhodné použít i světelný senzor.
 • Pokuste se experimentálně porovnat fotosyntézu světlomilná a stínomilných rostliny.