79

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor (1)
 • světelný senzor (2)
 • baterku (3)
 • širší 500 ml kádinku se studenou vodou (4)
 • zkumavku s vaječným bílkem (5)
 • elektrický vařič (6)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Zkumavku s vaječným bílkem a teplotním senzorem vložte do kádinky se studenou vodou.
 • Světelný senzor připevněte na stojan tak, aby na něj dopadalo světlo z baterky projíždějící zkumavku s bílkem.
 • Zapněte vařič a ohřívejte vodu v kádince. Zároveň spusťte měření závislosti osvětlení a teploty od času. Doporučený čas měření je 5 až 10 minut v závislosti na výkonu vařiče.
 • Když se bělmo stane neprůhledné, měření ukončete.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Z křivky závislosti teploty na čase a osvětlení od času, případně z tabulkových hodnot určete teplotu denaturace vaječného bílku.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Co je to makromolekula? Můžeme ji vidět pouhým okem?
 • Víte, jaká je úloha bílkovin v živých organismech?
 • Uveďte příklady přírodních a umělých látek složených z makromolekul.
 • Co se stane, pokud se polijeme vroucí vodou nebo čajem?

 

Náměty na další aktivity:

 • Pokuste se experiment realizovat tak, že teplotní senzor ponoříte do vody a ne do zkumavky s bílkem.
 • Jak se změní teplota denaturace? Která teplota je naměřená přesnější a proč?