25

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor
 • termosku
 • 200 ml rovnovážné směsi led - voda
 • asi 150 až 200 g chloridu sodného

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Do termosky připravte rovnovážnou směs ledové tříště a vody, jejíž teplota je 0 ° C. Dbejte na to, aby tato směs obsahovala pouze minimální množství vody.
 • Ponořte do této směsi teplotní senzor a teplotu měřte cca 10 minut.
 • Postupně přidávejte naváženou sůl a směs intenzivně míchejte. Pokud používáte dostatečně pevný teplotní senzor, můžete jej přímo využít k míchání. Směs má velmi nízkou teplotu, neponořujte do ní ruce, mohli byste si způsobit omrzliny!!!
 • Když se teplota směsi přestane měnit, měření ukončete.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Z naměřených dat určete nejnižší teplotu roztoku.
 • Najděte v tabulkách eutektickou teplotu pro směs kuchyňská sůl - voda a porovnejte s naměřenou teplotou.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Představte si, že byste v termosce měli vodu s teplotou 0 ° C, do které byste přidávali sůl. Změnila by se její teplota? Vysvětlete.

 

Náměty nad dalšími aktivity:

 • Pokuste se experiment uskutečnit v tepelně neizolované nádobě, například v kádince izolované polystyrenem.
 • Jakou teplotu se vám podařilo dosáhnout? Je tato teplota nižší nebo vyšší, než byla v případě, kdy jste použili termosku?