21

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor
 • elektrický vařič nebo el. spirála
 • kádinka
 • různé koncentrace vody s nemrznoucí směsí (100 g směsi ethylen glykolu ve vodě - koncentrace 25%, 50% a 75%) (4)

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Připravte si vzorky vody s nemrznoucí směsí s různými koncentracemi.
 • Kádinky s jednotlivými vzorky postupně dávejte na vařič, vložte do nich teplotní senzor a vzorky zahřívejte až k bodu varu.
 • Zaznamenávejte změny teploty.
 • V případě, že na ohřívání použijete elektrický ponorný vařič (spirálu), musíte se při každém měření ujistit, zda jste použili dostatek kapaliny na to, aby byla elektrická spirála ponořena. Ponorný ohřívač zapínejte a vypínejte ze zásuvky pouze tehdy, když je elektrická spirála ponořená v kapalině.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Z grafu určete bod varu všech vzorků vody a nemrznoucí směsi.

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 

Náměty nad dalšími aktivity:

 • Sestavte experiment, kterým zjistíte měrnou tepelnou kapacitu nemrznoucí směsi.
 • Porovnejte křivku tuhnutí nemrznoucí směsi s křivkou tuhnutí čisté vody získanou v experimentu "Mrazíme, rozmrazujeme" ..