75

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

radioaktivní zářič gama (1)

kovové absorpční vrstvy tloušťky 2 - 4 mm (2)

senzor pro detekci radioaktivního záření (3)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Zářič umístěte do těsné blízkosti koncového okénka senzoru. Pro manipulaci s radioaktivním zářičem používejte pinzetu.
 • Připravte počítačový program pro vkládání počtu fólií prostřednictvím klávesnice počítače.
 • Hodnotu intenzity radioaktivního záření pro výchozí polohu zářiče (zářič se nachází v těsné blízkosti senzoru) zaznamenejte stisknutím příslušné klávesy.
 • Mezi zářič a senzor postupně vkládejte jednotlivé absorpční vrstvy a pro každou z nich zaznamenejte hodnotu intenzity radioaktivního záření stiskem příslušné klávesy.
 • Měření ukončete, když je intenzita radioaktivního záření nulová.

 

 

Zpracování naměřených dat:

 • Zobrazte závislost intenzity radioaktivního záření od počtu absorpčních vrstev vkládaných mezi zářič a senzor v podobě tabulky a grafu.
 • Nahraďte naměřenou závislost vhodnou matematickou funkcí.
 • Grafické závislosti vytiskněte.
 • Určete tloušťku materiálu použitých absorpčních vrstev potřebnou na pohlcení záření gama daného zářiče.

 

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Co znázorňuje graf získaný z experimentálních údajů?
 • Jaká matematická funkce odpovídá získané grafické závislosti?
 • Proč klesá intenzita radioaktivního záření gama s rostoucí tloušťkou absorpční vrstvy?

 

Náměty na další aktivity:

 • Měření proveďte s různými druhy radioaktivních zářičů gama a s různými absorpčními materiály. Porovnejte výsledky.

 

Úkoly:

 • Proč je na pohlcení záření gama potřebná několikacentimetrový vrstva mědi a na pohlcení záření beta postačuj tenký měděný plech?
 • Je možné, aby radioaktivní izotop emitoval jen záření gama?
 • Jakým způsobem se můžeme chránit před nepříznivým působením radioaktivního záření?