70

Metodický pokyn = učitel

 

 

Tematické zařazení experimentu

 • periodické děje
 • principy zobrazování monitoru a obrazovky

Cíl experimentu

 • Cílem experimentu je zjistit obnovovací frekvenci obrazu monitoru počítače a televizní obrazovky.

Poznámky k realizaci experimentu

 • Světelný senzor je třeba umístit do těsné blízkosti monitoru.
 • Doba měření musí být velmi krátká.
 • Při měření je vhodné na monitoru nastavit světlý obraz.

Návod na zpracování dat

 • Pokud je zvolen interval měření 100 ms, z grafické závislosti, pomocí hodnot v podobě tabulky nebo s využitím měřícího softwaru je možné přibližně určit hodnotu periody střední intenzity záření monitoru (0,017 s). Příslušná frekvence odpovídající této periodě je pak přibližně 60 Hz. Stejná hodnota obnovovací frekvence byla nastavena i na monitoru počítače. V optimálním případě je možné určit hodnotu frekvence pomocí Fourierovy transformace. Tuto možnost poskytují přímo některé druhy měřicích softwarů.

 

Závěry z experimentu

 • Obraz na monitoru se periodicky obnovuje. Z naměřené časové závislosti střední intenzity záření monitoru je možné určit jeho obnovovací frekvenci. Lidské oko není schopno registrovat změny světelné intenzity monitoru, pokud je tato dostatečně vysoká.

 

Žákovské aktivity

 • Měření provedeme pro různé nastavené obnovovací frekvence monitoru a porovnáme naměřené frekvence s nastavenými.
 • Měření provedeme pro obrazovku televizního přijímače a porovnáme naměřenou hodnotu s hodnotou, kterou udává výrobce.

 

Souvislost se životem, přírodou a praxí:

 • Hodnoty obnovovací frekvence monitorů počítačů by měly být dostatečně vysoké, aby chránily zrak před příliš rychlými změnami světelné intenzity obrazovky. Kvalitnější monitory umožňují nastavit vyšší hodnoty obnovovací frekvence (100 Hz).