69

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • monitor počítače (1)
 • světelný senzor (2)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Světelný senzor umístěte těsně k monitoru počítače a začněte měřit.
 • Zapněte monitor.
 • Spusťte měření a po jeho skončení uložte naměřené údaje.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Zobrazte a vytiskněte graf časové závislosti střední intenzity záření monitoru.
 • Zjistěte periodu střední intenzity záření monitoru a z tohoto údaje vypočítejte jeho obnovovací frekvenci.

 

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Jaký průběh má časová závislost střední intenzity záření monitoru?
 • Jaký je základní princip zobrazování monitoru počítače a televizní obrazovky?
 • Co je to obnovovací frekvence?
 • Porovnejte naměřenou hodnotu obnovovací frekvence s hodnotou nastavenou na počítači.

 

Náměty na další aktivity:

 • Měření proveďte pro různé nastavené obnovovací frekvence monitoru a porovnejte naměřené frekvence s nastavenými.
 • Měření proveďte pro obrazovku televizního přijímače a porovnejte naměřenou hodnotu s hodnotou, kterou udává výrobce.
 • Porovnejte fyziologické vjemy při sledování monitoru počítače s nastavenou obnovovací frekvencí 55 - 60 Hz a potom s frekvencí 75 - 80 Hz.

 

Úkoly:

 • Proč lidské oko není schopno registrovat změny střední intenzity záření monitoru (obrazovky)?
 • Jaký význam má hodnota obnovovací frekvence pro ochranu našeho zraku?
 • Jakou hodnotu by měla dosahovat obnovovací frekvence, abychom monitor mohli považovat za kvalitní a bezpečný?

Proč obraz monitoru počítače kmitá, pokud ho vidíme v televizi nebo na videozáznamu