67

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • radioaktivní zářič alfa (1)
 • délkové měřítko (2)
 • senzor pro detekci radioaktivního záření (3)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Zářič umístěte do těsné blízkosti koncového okénka senzoru. Pro manipulaci s radioaktivním zářičem používejte pinzetu.
 • Připravte počítačový program pro vkládání hodnot vzdálenosti mezi zářičem a senzorem prostřednictvím klávesnice počítače.
 • Hodnotu intenzity radioaktivního záření pro výchozí polohu zářiče (zářič se nachází v těsné blízkosti senzoru) zaznamenejte stisknutím příslušné klávesy.
 • Zářič postupně vzdalujte od senzoru o hodnotu 5 mm a v každé poloze zaznamenejte hodnotu intenzity radioaktivního záření stiskem příslušné klávesy.
 • Měření ukončete, když je intenzita radioaktivního záření nulová.

 

 

Zpracování naměřených dat:

 • Zobrazte závislost intenzity radioaktivního záření na vzájemné vzdálenosti zářiče a detektoru v podobě tabulky a grafu.
 • Grafické závislosti vytiskněte.
 • Z grafických závislostí určete hodnotu doletu částic alfa ve vzduchu.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Co znázorňuje graf získaný z experimentálních údajů?
 • Jaká matematická funkce odpovídá získané grafické závislosti?
 • Proč klesá intenzita radioaktivního záření alfa ve vzduchu s rostoucí vzdáleností zářiče od detektoru?
 • Co rozumíte pod pojmem dolet částic alfa ve vzduchu?
 • Porovnejte naměřený dolet částic alfa ve vzduchu s teoretickou hodnotou doletu obecně.

 

Náměty na další aktivity:

 • Měření proveďte s různými druhy radioaktivních zářičů alfa a porovnejte výsledky.

 

Úkoly:

 • Jakým způsobem je možné zastavit záření alfa?
 • Radium (A = 226, Z = 88) se emitováním částice alfa přemění na radon.
 • Jak se mění nukleonové a protonové číslo vzniklého prvku při přeměně alfa?
 • Může mít záření alfa škodlivé účinky na lidský organismus?