91

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • 500 ml nádobu se studenou vodou (1)
 • vařič (2)
 • kyslíkový senzor (3)
 • teplotní senzor (4)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Teplotní a kyslíkový senzor vložte do nádoby se studenou vodou (cca 15 ° C) a upevněte je na stojan.
 • Měření provádějte na dvě až tři minuty v závislosti na výkonu vařiče.
 • Zapněte vařič a spusťte měření úrovně kyslíku a teploty v závislosti na čase.
 • Když teplota dosáhne 35 až 40 ° C, měření ukončete.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Porovnejte množství rozpuštěného kyslíku na začátku a na konci experimentu.
 • Sestrojte graf závislosti množství rozpuštěného kyslíku od teploty.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Která voda obsahuje více kyslíku, studená nebo teplá?
 • Proč je vypouštění teplejších odpadních vod z elektráren, průmyslových závodů a domácností (tzv. Tepelné znečištění vodních toků) nebezpečné pro vodní organismy?
 • Diskutujte své odpovědi s učitelem.

 

Náměty na další aktivity:

 • Pouvažujte nad tím, jak by se dalo porovnat množství kyslíku v tekoucí a ve stojaté vodě při stejné teplotě. Pokuste se toto měření realizovat.