27

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

teplotní senzor 2x

elektrický vařič

dvě stejné kádinky

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

  • Naplňte dvě stejné kádinky různým množstvím (=např. 100 ml a 200 ml) vody téže teploty.
  • Do kádinek vložte teplotní sondy tak, aby byly ve stejné výšce nad dnem.
  • Obě kádinky ohřívejte na elektrickém vařiči a zaznamenávejte teplotní změny vody v obou kádinkách.
  • Vodu v kádince během měření míchejte.
  • Měření ukončete, kdy se teplota v jedné z kádinek bude blížit ke 100 ° C, a rychle vytáhněte sondy z kádinek.

 

Zpracování naměřených dat:

  • Porovnejte rychlost, jakou se měnila teplota vody v jednotlivých kádince.
  • Jaký závěr můžeme udělat ze získaných výsledků?

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

  • Uměli byste vypočítat, jaké teplo přijala voda v obou kádinká