107

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

  • senzor pro měření teploty
  • zkumavky 5 x
  • hydrogenuhličitan sodný
  • chlorid sodný
  • kyselina citronová
  • síran měďnatý (bezvodý)
  • chlorid lithný (bezvodý)

 

Schéma experimentu:

 

Jak budete postupovat:

Do několika zkumavek nasypeme stejné množství různých solí. Pro jednotlivé soli měříme nejprve teplotu suché soli. Potom přikápneme 2-4 ml vody a opět změříme teplotu. V některých případech teplota směsi prudce stoupne, zatímco v jiných klesne. Podle toho můžeme jednotlivé reakce rozdělit na endotermické a exotermické. 

Pozn.: Je možno provést variantu b).

Malou kádinku naplníme do výšky 1-1,5 cm vodou. Po vložení teplotního senzoru do vody (= stačí jenom špičku 1/3 délky). Teplotu necháme ustálit. Potom do kádinky nasypeme lžičku látky ( jedlá soda, kyselina citronová). 

 

Zpracování naměřených dat:

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 

Náměty nad dalšími aktivity: