11

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme

 • teplotní senzor 2x
 • lampu (lze ji nahradit slunečním zářením)
 • bílý a černý papír téže tloušťky
 • kolíčky na uchycení teplotních sond
 • stojany 2x

Schéma experimentu

Jak budete postupovat

 • Upevněte dvě teplotní sondy pod dva kusy papíru odlišné barvy.
 • Oba papíry umístěte pod lampu tak, aby každý z nich byl ve stejné vzdálenosti od lampy.
 • Zapněte lampu a začněte zaznamenávat změny teploty. Měřte přibližně 3-5 minut.

 

Zpracování naměřených dat

 • Porovnejte změny teploty papírů různé barvy.
 • Obě naměřené závislosti nahraďte přímkou.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami

 • Který z papírů pohlcoval teplo lépe?
 • Jaký závěr můžeme vyslovit ze získaných grafů?

 

Náměty nad dalšími aktivity

 • Všimli jste si, že ještěrky se často "opalují" na skalách? Ještěrky jsou studenokrevní stejně jako ostatní plazi. To znamená, že teplota jejich těla se mění s teplotou prostředí. Ale ještěrky dokáží přizpůsobit své chování tak, aby si udržely svou tělesnou teplotu v průběhu celého dne na optimální úrovni. Brzy ráno se obvykle vystavují slunci a vyhřívají se.
 • Sestavte experiment, pomocí kterého zjistíte, která z ještěrek různé barvy (modrá, žlutá, zelená ...) by se na požadovanou teplotu zahřála za nejkratší čas.

 

Otázky a úkoly:

 • Proč špinavý sníh roztaje rychleji než čistý?