43

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

  • senzor pro měření infračerveného záření (1)
  • zvukový senzor (2)

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

  • Umístěte zvukový a infračervený senzor k misce s jídlem zvířete.
  • Ověřte si, zda jsou oba senzory dostatečně citlivé na to, aby zaznamenali pohyb zvířete a jeho tepelné vyzařování.
  • Monitorujte aktivitu zvířete během noci. Použijte přitom nejníže rozsahy obou senzorů.

 

Zpracování naměřených dat:

  • Jak můžeme interpretovat získaná data?
  • Určete z grafu, kdy bylo vaše zvíře aktivní a kdy spalo.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

  • Jak dlouho bylo zvířátko během noci aktivní?