136

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

zdroj zvuku, např .: budík, reproduktor (1)

různé materiály na zakrytí zvukového zdroje, např .: skleněný zvon, kartonová krabice, vata, ... (2)

senzor pro měření hladiny hlasitosti (3)

 

Schéma experimentu:

 

 

Jak budete postupovat:

Na zdroji zvuku nastavte přijatelnou hladinu hlasitosti, abyste si nepoškodili sluch a zároveň nevyrušovali ostatních v okolních místnostech.

Pomocí senzoru pro měření hladiny hlasitosti změřte a porovnejte úroveň "hluku" zakrytého a nezakrytého použitého zdroje.

Použijte různé materiály a dodržte stejnou vzdálenost senzoru od zdroje zvuku.

Měření lze provést tak, že buď odečtete jen dvě hodnoty hladiny hlasitosti (nezakrytý a zakrytý zdroj) nebo získáte grafy závislosti hladiny hlasitosti od doby, kdy během 20 sekund měření zaznamenáte hodnoty hladiny hlasitosti se střídavým zakrýváním a odkrýváním zdroje zvuku izolačním materiálem.

 

Zpracování naměřených dat:

Zjistěte hodnoty hladiny hlasitosti nezakrytého zdroje zvuku a zakrytého s příslušným materiálem.

Vypočítejte procentuální pokles úrovně hladiny hlasitosti pro každý materiál.

Měření více materiálů zpracujte ve vhodné tabulce.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

Porovnejte zvukově izolační vlastnosti použitých materiálů.

Od čeho závisí izolační vlastnosti materiálů?

 

Náměty na další aktivity:

Změřte tlumení hluku různými deskami, například blízko dálnice. Použijte desky různých materiálů, různé velikosti a tloušťky. Pro vybraný typ materiálu najděte vhodnou polohu mezi zdrojem hluku a senzorem.

 

Úkoly:

Najděte v literatuře, co obsahují pojmy sluchové pole, práh doslechu a práh bolesti.

Zjistěte, kde se využívají zvukově izolační vlastnosti materiálů na izolaci a kde se potlačují tyto vlastnosti.