135

Metodický pokyn = učitel

 

 

Tematické zařazení experimentu

  • Kožní soustava
  • Termoreceptory
  • Teplota
  • Šíření tepla vedením

 

Cíl experimentu

Cílem pokusu je pomocí jednoduchých pomůcek demonstrovat různou tepelnou vodivost odlišných materiálů (Al, Fe).

 

 

Poznámky k realizaci experimentu

Postavíme-li plechovku do nádoby s teplou vodou, horní a dolní části plechovky mají rozdílnou teplotu a proto se začne plechovkou šířit teplo. V našem experimentu používáme dvě plechovky (hliníkovou a železnou) stejného tvaru, na jejichž horní podstavy umístíme současně dvě stejně velké kostky ledu a sledujeme rychlosti tání těchto kostek. Hliník má přibližně třikrát vyšší tepelnou vodivost než železo, takže rychleji taje led na hliníkové plechovce. Pokud bychom vedle plechovek postavili ještě nádobu z tepelného izolantu (např. polystyrenový kelímek, plastový kelímek či skleničku) a na ni také položili kostku ledu, viděli bychom, že na této nádobě taje led nejpomaleji.

 

Návod na zpracování dat

 

Závěry z experimentu

Žákovské aktivity

 

Trochu teorie

Postavíme-li plechovku do nádoby s teplou vodou, horní a dolní části plechovky mají rozdílnou teplotu a proto se začne plechovkou šířit teplo. V našem experimentu používáme dvě plechovky (hliníkovou a železnou) stejného tvaru, na jejichž horní podstavy umístíme současně dvě stejně velké kostky ledu a sledujeme rychlosti tání těchto kostek. Hliník má přibližně třikrát vyšší tepelnou vodivost než železo, takže rychleji taje led na hliníkové plechovce. Pokud bychom vedle plechovek postavili ještě nádobu z tepelného izolantu (např. polystyrenový kelímek, plastový kelímek či skleničku) a na ni také položili kostku ledu, viděli bychom, že na této nádobě taje led nejpomaleji.

 

Souvislost se životem, přírodou a praxí