127

Metodický pokyn = učitel

 

Tematické zařazení experimentu

 • teplo
 • teplo přijaté nebo odevzdané tělesem
 • tepelná výměna vedením
 • tepelné vodiče a izolanty
 • vlastnosti látek

 

Cíl experimentu

 • Cílem experimentu je porovnání tepelné vodivosti různých kovů.

 

Poznámky k realizaci experimentu

 • Když ohříváme jednu část kovu, teplo se šíří i do jeho ostatních částí. Rychlost, jakou se to děje, je pro různé kovy odlišná. Některé kovy jsou lepší tepelné vodiče než jiné.
 • Tepelnou vodivost kovových pásků lze zkoumat s využitím teplotních senzorů. Žáci mohou použít k ohřívání pásků horkou vodu nebo Bunsenův kahan.

 

Návod na zpracování dat

 • Úkolem žáků je porovnat získané grafické závislosti teploty na čase a určit, který z testovaných kovů má nejlepší tepelnou vodivost.

 

Závěry z experimentu

 • Kov, při kterém teplota rostla nejrychleji, je nejlepším tepelným vodičem. Kovy jsou obecně dobrými vodiči tepla. Jsou i dobrými elektrickými vodiči. Některé jejich elektrony se totiž mohou volně pohybovat z jednoho atomu ke druhému. Pohyb volných elektronů vytváří elektrický proud. Tyto elektrony mohou také přenášet vnitřní energii z teplejší části kovu ke chladnějším částem. Kovy jsou dobré elektrické i tepelné vodiče.

 

Žákovské aktivity

 • Porovnání získaných křivek a určení nejlepšího tepelného vodiče.
 • Srovnání výsledků s elektrickou vodivostí použitých kovů.

 

Souvislost se životem, přírodou a praxí

 • Umíte dělat palačinky? Všimli jste si, jaká pánev se na jejich přípravu hodí nejlépe? Kvalitní pánve mívají často měděné dno a hliníkové boky a rukojeti ze dřeva.
 • Pokud zahříváme jednu část kovu, teplo se šíří i k jeho ostatním částem. Rychlost, jakou se to děje, se mění v závislosti na druhu kovu. Některé kovy jsou lepší vodiče tepla než jiné.
 • Vedení tepla je velmi důležitý jev v našem každodenním životě. Ve studeném počasí si oblékáme oblečení, které zpomaluje odvádění tepla z našeho teplého těla do studeného vzduchu. Rukojeti na kovových pánvích se často vyrábějí ze dřeva nebo plastu, aby se snížilo vedení tepla od vařiče k naší ruce.