126

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • Teplotní senzory 2-3x
 • Různé kovové pásky stejných rozměrů
 • Bunsenův kahan
 • Kolíčky, stojany, lepicí pásku (4)

Schéma experimentu:

 

 

Jak budete postupovat:

 • Přilepte tři teplotní sondy ke koncům tří rozdílných kovových pásků stejné velikosti.
 • Ohřívejte druhé konce pásků v horké vodě nebo nad Bunsenovým kahanem.
 • Dbejte na to, abyste všechny pásky ohřívali stejně.
 • Zaznamenávejte změny teploty během pěti minut. Dávejte přitom pozor, abyste některý ze senzorů neohřály na teplotu vyšší, než je jeho maximální rozsah.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Porovnejte grafy, které jste získali.
 • Uspořádejte testované kovy podle jejich vodivosti od nejnižší k nejvyšší.
 • Porovnejte získané výsledky s hodnotami elektrické vodivosti daných kovů uváděnými v tabulkách.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Který z kovů je nejlepší vodič tepla?
 • Je nějaká souvislost mezi tepelnou a elektrickou vodivostí?
 • Je možné, aby se nám dvě tělesa s toutéž teplotou zdálo při dotyku rozdílu teplé?

 

Náměty nad dalšími aktivity:

 • Pekař si má na pečení chleba vybrat jednu ze dvou pánví - skleněnou nebo kovovou. Ve které z nich se s větší pravděpodobností upeče chléb s pevnou tmavou kůrkou?
 • Sestavte experiment, kterým si ověříte svou hypotézu.

 

Otázky a úkoly:

 • Proč je lepší si vzít na výlet do hor hrnek z nerezavějící oceli jako hrnek z hliníku?