125

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • senzor teploty
 • vařič
 • kádinky
 • destilovanou vodu
 • váhy
 • sůl

 

Schéma experimentu:

 

Jak budete postupovat:

 • V kádince se stejným množstvím destilované vody rozpusťte různá množství soli (např. V první kádince jednu lžičku, v druhé dvě atd.).
 • Na vařiči nechte přejít do varu nejdříve čistou destilovanou vodu.
 • Poté nechte postupně přejít do varu vzorky osolené vody.
 • V každém případě pomocí teplotního senzoru zaznamenejte časovou závislost teploty.

 

 

Zpracování naměřených dat:

 • Počítač vykreslil grafy závislosti teploty na čase. Ze zobrazených grafů odečtěte teplotu varu pro každý vzorek.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Jak závisí teplota varu na množství soli rozpuštěné ve vodě?