29

Metodický list = žák

 

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • senzor teploty 2x
 • plastové nádoby 2x
 • destilovanou vodu
 • mrazničku
 • sůl
 • váhy

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Zapojte jednotlivé prvky podle přiloženého obrázku.
 • Nezapomeňte si zapsat množství soli, které jste ve vodě rozpustili.
 • Spusťte experiment a sledujte teplotu, aby neklesla pod nejnižší hodnotu rozsahu senzoru.
 • Ze zaznamenaných hodnot se pokuste zjistit teplotu tuhnutí slané vody.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Pokuste se z grafu určit hodnotu teploty, při které slaná voda zamrzla.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Proč jsme do mrazničky dávali zamrznout i "čistou" destilovanou vodu?
 • Proč je v případě destilované vody teplota v určité části grafu konstantní?
 • Proč na grafu zamrzání slané vody není v určité oblasti teplota konstantní?
 • Závisí i rychlost zamrzání slané vody od množství rozpuštěné soli?

 

Náměty nad dalšími otázkami:

 • Změňte koncentraci soli v destilované vodě a pokuste se zjistit závislost teploty tuhnutí od množství soli.
 • Led vzniklý zamrznutím slané vody nechte roztát a zjistěte, zda jeho slanost je menší než slanost původní vody.

 

Otázky a úkoly:

 • Vysvětlete, který oceán má slanější vodu: Atlantický nebo Severní ledový?
 • Zjistěte, které živočichové dokáží přežít v extrémně chladné slané vodě a jaké mechanismy jim to umožňují.
 • Vyhledejte informace o způsobech průmyslového získávání soli z mořské vody.