7

Zadání úlohy

  1. Seznamte se s experimentem „Vlastní, tlumené a vynucené kmity harmonického oscilátoru“.
  1. Proveďte měření tlumených kmitů oscilátoru. Měření můžete uskutečnit tak, že vypnete vynucující sílu a monitorujete oscilace tlumených kmitů volného oscilátoru. Uložte si data.
  2. Proveďte měření vynucených kmitů harmonického oscilátoru pro celý interval frekvencí ω vynucující síly. Uložte si data.
  3. Zjistěte závislost amplitudy vynucených kmitů Av na úhlové frekvenci vynucující síly ω. Zjistěte rezonanční frekvenci ωv, res.. Zaneste do grafu.
11