9

MECHANICKÝ OSCILÁTOR

 

je zařízení, které volně (bez vnějšího působení) kmitá.

V praxi známe dva základní typy mechanických oscilátorů:

 

 1. A) ZÁVAŽÍ NA PRUŽINĚ
 • příčina kmitání: síla pružnosti
 • trajektorie: část přímky

Závaží na pružině (vyzkoušejte si na apletu PhET)

Zdroj: Wikipedie Autor: Oleg Alexandrov

 

 1. B) KYVADLO
 • příčina kmitání: pohybová složka tíhové síly
 • trajektorie: část křivky (kružnice)

Kyvadlo (vyzkoušejte si na apletu PhET)

Zdroj: Wikipedie, Autor: burro

 

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ

Základní charakteristika a popis kmitavého pohybu:

 • je to pohyb nerovnoměrný (velikost okamžité rychlosti se mění)
 • je to pohyb periodicky se opakující
  •  

 

KMIT = periodicky se opakující část kmitavého pohybu

Kmitavý pohyb (kmit) charakterizují dvě veličiny:

 •  

 

PERIODA (T) = doba jednoho kmitu (jednotka: sekunda)

 •  

 

FREKVENCE (f) = počet kmitů za jednu sekundu (jednotka: s-1 = Hz ... Hertz)

 • platí: f = 1/T

 

11