4

Elektromagnetická indukce

Proklik ke spuštění: 

(viz tlačítko START níže)

Legenda k používání:

1. Vpravo je Graf indukovaného napětí ( když se cívka netočí=Stop, probíhá rovná modrá čára)

2. Cívku roztáčí elektromotorek. Napětím na elektromotorku se mění frekvence otáčení cívky, tím i indukovaného elektromotorického napětí.

3. Je možno přepínat i počet závitů na cívce (18, 36) a tím měnit indukované elktromotorické napětí

4. Start a konec záznamu ukládá naměřená data.

5.Exportem hodnot se data vygenerují do CSV souboru.

6. Příjemné poměření

E
START REZERVACE
11