31

Radioaktivita (5 experimentů)

Zadání úlohy

Úkoly pro SŠ studenty:

Společné povinné úkoly:

  1. Seznamte se se základními způsoby ochrany před ionizujícím zářením.
  2. Zamyslete se nad rolí statistického zpracování v těchto experimentech A–C (viz tabulka níže). Zejména se zamyslete nad významem aritmetického průměru a výběrové směrodatné odchylky.
  3. Proveďte zejména úlohu C: Ve vzdálené laboratoři proměřte závislost počtu pulzů (míry radiace) na tloušťce vrstvy stínicího materiálu, a to aspoň třikrát pro každou tloušťku z intervalu 0–2,5 mm.
    ( Úloha B je dobrovolná pro zájemce. Úloha A je častečně obsažena v C – viz následující bod.)
  4. Nezapomeňte naměřené hodnoty opravit – tzn. odečíst naměřenou hodnotu přirozeného radiačního pozadí.
  5. Všemi šesti naměřenými a opravenými hodnotami proložte očekávanou funkci (exponenciála).
    (Např. v programu MS Excel to znamená přidat do grafu spojnici trendu.)
  6. Vypracujte protokol z měření, v jehož závěru zhodnoťte, jak dobře očekávaná teoretická závislost souhlasí s naměřenými hodnotami. Pokuste se zhodnotit účinnost ochrany stíněním.

Nezapomeňte zavřít okno s ovládáním vzdáleného experimentu, pokud neměříte či nečekáte na měření ve frontě, abyste vzdálený experiment zbytečně neblokovali pro další zájemce.

Doba ovládání experimentu v případě fronty je omezena na 10 minut na uživatele!

Téma experimentu

A. Přirozené radiační pozadí

B. Ochrana vzdáleností

C. Ochrana stíněním vrstvou materiálu

I)

 

 

Návod k provedení experimentu

II)

Spustit experiment

Spustit experiment

Spustit experiment

Přejít k rozhraní pro stažení automaticky naměřených hodnot

III)

 

 

Návod k zpracování experimentu
Šablona protokolu – UK MFF Fyzika pro nefyziky

 

11